Stránka 15

Nový územní plán

PříspěvekNapsal: stř 20. úno 2013 14:12:44
od Moderator
Hovořit dnes o krajině znamená zejména hovořit o architektuře a urbanismu, protože ty z největší míry určují budoucí ráz naší země. Nejedná se přitom jen o domy, ale také a někdy zejména o technické a liniové stavby, dálnice, vodní nádrže, sklady a parkoviště. Citát Václava Cílka

Dotazy, připomínky a náměty k novému územnímu plánu, který je v současné době připravován a zpracováván.

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: stř 06. bře 2013 12:49:30
od Mošna
Na stránkách města je stále hlášení:
· v průběhu ledna 2013 bude zveřejněn k připomínkám návrh zadání nového ÚP, současně bude rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím k uplatňování jejich požadavků.
a já bych se rád počátkem března zeptal kde je zveřejněn? Popřípadě jaký je stav a proč došlo ke zpoždění?
Děkuji

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: stř 06. bře 2013 15:17:06
od MilosNavratil
Vážený pane Mošno, omlouváme se, ale skutečně došlo ke zpoždění v přípravách nového územního plánu. Je to zde dvou hlavních důvodů. Pan architekt musí zpracovávat daleko více územně analytických podkladů, než jsme všichni předpokládali. Započal v listopadu 2012 a není ještě hotov. Druhým důvodem je sociologie územního plánu. Konkrétně to, že veřejnost již nyní zapojíme do procesů příprav. Nejpozději se Zpravodajem města bude do schránek doručen dotazník, ve kterém se tážeme obyvatel města na několik důležitých okruhů otázek. Odpovědi budou sociologicky zpracovány a výsledky následně zapracovány do návrhu. Do příprav jsme zapojili také školu, resp. projektově se tážeme dětí na potřeby nejmladší generace. To vše přinese kvalitnější podklady pro další řízení a zpracování. Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci. Miloš Navrátil, OKS, MMpB

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: stř 06. bře 2013 19:50:39
od Mošna
Děkuji za rychlou odpověď.
Plně chápu náročnost a tím i možné zpoždění při vytváření územního plánu. Přesto si ale neodpustím malou výtku - nebylo by jednodušší, než to řešit zde, aktualizovat zprávu o stavu na Městském webu v sekci Územní plán? ;)

Edit: Již je aktualizováno. Díky.

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 13:27:57
od novakj24
Dobrý den,
již cca 3 roky je slibována výstavba protihlukové zdi až k Valu v Mníšeckém Edenu tak, aby efektivně chránila i nově postavené bytové domy. Nyní sice hrdě hlásáte, že výstavba se blíží, ale zeď bude postavena jen v délce 244 metrů a oblast Mníšeckého Edenu nepokrývá. Jelikož byla povolena výstavba bytových domů a typových rodinných domů v blízkosti dálnice, měla by být nějakým způsobem vyřešena i ochrana proti hluku. Tu u řadovek plní val, u bytů a plánovaných řadových domů však nikoliv.
Jak bude toto řešeno? Zajímají mě konkrétní kroky v rámci současného volebního období, které podnikne vedení města.

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: úte 09. dub 2013 13:24:57
od MilosNavratil
O stavbě protihlukové stěny se hovoří daleko déle než tři roky, možná už to bude let deset. První faktické kroky v této věci se ale začali dělat až v roce 2007 a 2008. Trvalo nám velmi dlouho, než jsme přesvědčili Ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic, aby stěnu skutečně postavili! Navrhovaná stěna, kterou bude stavět ŘSD, získala financování až přímým rozhodnutím vlády (společně s dalšími stavbami) začátkem podzimu roku 2011. Bez tohoto kroku by se dnes, a myslím že ani v budoucnu, žádná stěna nestavěla. V tomto smyslu jde o úspěch. Nechci práci našeho města, neboť se na tom podílelo více lidí, příliš zveličovat, ale ani umenšovat. Bylo ale poměrně těžké pro stěnu toto financování zajistit .
Výstavba protihlukové stěny v Mníšku byla od počátku řešena tak, aby chránila starou zástavbu. Jinak to ani nebylo možné. Stěna je z části hrazena z projektu a peněz EU, které jsou určeny na omezení staré hlukové zátěže. Pro novostavby žádná podobná možnost neexistuje, zde to musí řešit investor lokality dle požadavků stavebního úřadu, většinou na základě hlukové studie. Stavba začne v polovině dubna 2013 a to přeložkou kabelů u garáží, pak započne samotná stavba stěny i plotů.

Sídliště Eden bylo již od počátku navrhováno tak, aby se řešil i problém hluku. Na území bylo na základě požadavků města zpracováno několik hlukových studií a dle těchto podkladů se navrhlo i technické opatření. Větší část území chrání protihlukový val - chrání řadovky, část rodinných domků i oba bytové domy. Po realizaci valu a před kolaudací bytových domů byla provedena kontrolní měření, zda-li je protihlukový val dostatečný. Všechny doposud kolaudované stavby (řadovky, RD i oba bytové domy) s dostatečnou rezervou splňují hygienické normy. Bez tohoto by je náš stavební úřad nezkolaudoval. Část rodinných domů ve spodní části lokality (za hřbitovem a u školky) však val nechrání. Zde je navržena protihluková stěna na zadní straně parcel jednotlivých domů. Bude dle návrhu vysoká cca 3,5 až 4m a ochrání zbývající řadovky a rodinné domky. Jak val, tak popisovanou protihlukovou stěnu, stavěl nebo bude stavět investor lokality, společnost O.S. Real.

Jedinou částí, která zůstane bez ochrany je proluka u dálnice od hřbitova podél školy až ke staré zástavbě. Zde však v současné době realizovat stěnu nikdo neplánuje. Hluková měření, které byla provedena na pozemcích ZŠ a v jejím okolí vyšla v limitu platných norem.

Zpracoval dr. Petr Digrin, starosta

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: pát 12. dub 2013 12:48:43
od novakj24
Děkuji za odpověď.
Jelikož jsou ony domky mnohem níže než dálnice, bude stěna chránit pouze je, nikoliv celou lokalitu. Pokud by stejně vysoká stěna vznikla přímo u dálnice, chránila by celou lokalitu. Normy budou naplněné, peníze napůl vyhozené a majitelé domků budou koukat přímo do zdi.
Zvláštní, že například na D1 od Průhonic dále po levé straně stojí krásná vysoká protihluková zeď a za ní není žádná zástavba. Holt někde to jde a někde prostě ne.

Nový územní plán

PříspěvekNapsal: čtv 30. kvě 2013 11:25:40
od Mošna
Dobrý den,
již opět uběhla nějaká doba od uvedení posledních informací o vývoji situace kolem vyhotovování nového územního plánu. Chtěl bych požádat o nějakou aktualizaci momentálního stavu.
Nehledám nějaké detaily, ale všeobecně by mne zajímalo, jaké jsou vize rozvoje Mníšku. Pokud teda jsou již stanoveny. Kam se bude Mníšek rozšiřovat (jestli teda bude) například. Lze tyto informace někde zjistit? Nebo je nový územní plán stále ve fázi zjišťování údajů? Když je ale na webu psáno : "Následně bude zveřejněn k připomínkám návrh zadání nového ÚP, současně bude rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím k uplatňování jejich požadavků.", měla by již alespoň nějaká vize existovat.
Za případné informace předem děkuji

Mošna

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: pon 03. čer 2013 0:29:21
od PavelJeřábek
Pro pana Mošnu.

S ohledem na fakt, že je již červen, že veřejné projednání návrhu ÚP má být cca 1 měsíc předem oznámeno (ta lhůta není přesně), a že za chvilku budou prázdniny, kdy se moc důležitých dokumentů obcí neprojednává, tak veřejné informace o ÚP očekávejte někdy na podzim 2013.
Dle mne, dokud nebude návrh zpracován, asi by nebylo dobré se do vážnějších diskusí o ÚP pouštět. Protože potom až přijde čas, lidi budou tím vším předčasně unaveni a potom možnost připomínkovat ÚP nepostřehnou.
Popravdě - osobně očekávám velkou pasivitu lidí. Lepší a pohodlnější pro většinu z lidí je potom vykládat v hospodě, jak je to jen možné, že se zastavuje to či ono, že v obci schází toto atd. Vycházím z nedávného referenda, protože tak hloupě do Mníšku otevřít dveře pro další zájemce na stavbu nějaké provozovny na spalování odpadu mohou udělat jen lidi, kteří si vůbec neváží místa kde žijí. A těch tu podle výsledku referenda je přes 60% (z těch, co se v místním referendu mohou vyslovit).

Nevím jestli víte, že jsme v roce 2011 sbírali podněty od veřejnosti k novému územnímu plánu. Tak jsem vám tyto podněty sem přiložil pro představu, co nám lidi tenkrát napsali. Navíc asi do konce tohoto měsíce zas trochu doplníme webovou stránku o ÚP ( http://www.up-mnisek.eu ). Projekt jsme zatím nedoplňovali, protože prakticky se nic podstatného nedělo. Ale protože došlo k několika změnám ve stavebním zákonu, musíme to doplnit a případně ještě přiložit nějaké materiály, které jsme tam zatím nevložili.

Pavel Jeřábek

Hodnocení dokumentace ÚP

ÚP hodnotit i s ohledem vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA).

Strategický plán rozvoje sídla

Spolu se zhotovením ÚP Mníšku, zpracovat nezávislou osobou Strategický plán.

Rozvoj města

Zaměřit do zkvalitnění služeb a infrastruktury ve prospěch současných trvale bydlících obyvatel a nerozšiřovat masivní výstavbu obytných objektů.

Přeji si, aby se dál Mníšek nerozrůstal, aby si ponechal kouzlo a přednosti malého městečka.

Počet obyvatel a výstavba

Počet obyvatel stabilizovat na 5000 trvale bydlících. (alternativa č.1.)

Počet obyvatel stabilizovat na 6 - 6 500 trvale bydlících. (alternativa č.2.)

Nerozšiřovat Mníšek, Rymaně a Stř.Lhotu do polí a krajiny.

Zastavět plochy schválené ÚPD, výjimečně do ÚP přiřadit malé proluky.

Maximálně zarovnat hranice obcí s minimálním přesahem do krajiny.

Stříbrná Lhota - hranice zachovat podle platné ÚPD, nepřekračovat do polí a luk.

Rymaně - zastavěnou hranici obce na severní straně zarovnat s menšími "výstupy" zastavěných ploch do polí, ale výrazně nerozšiřovat směrem dolu k železniční trati (pod polní cestu).

Ujednotit architekturu nových rodinných domů dle významu jednotlivých lokalit.

Ve větších zónách rodinné výstavby zajisti plochy pro aktivity a dětí, veřejné parky apod.

Chránit významné pohledy na starou výstavbu Mníšku a respektovat výhledy na Stř.Lhotu a Rymaně.

Zachovávat průhledy z obcí do volné krajiny.

Respektovat plochy s pohledy na Mníšek a Stř. Lhotu v celku se svahem Brd.

Ne výstavbě od Zadního rybníka ke Kytínu (obytná zástavba, golf, …).

Dokud nebudou zastavěny všechny již schválení plochy, nepovolovat další změny na využití pozemku pro stavby.

Výstavbu nepovolovat v ochranném pásmu lesa (tj. 50 m od okraje lesa).

Zelené plochy uvnitř obcí

Zachovat a zkvalitnit "zelené plochy" uvnitř Mníšku a obcí (Rymaně, Stř. Lhota).

Pivovárku využít rekreačně, ale neměnit výrazně její přírodní charakter a krajinný význam.

Respektovat Zlatý vrch jako relaxační zázemí obyvatel.

Vyhradit plochy pro venčení psů, situovat je zejména mimo zemědělské plochy (omezit tak vstup parazitů do potravinového řetězce).

Pro nové výstavby požadovat vyšší zeleň zahradách, případně vyšší zeleň požadovat v uličním prostoru či vyčleněných veřejných plochách.

Po dobu nejméně 20 let nepovolit přestavbu náměstí F.X. Svobody

Prostory před zámkem nezastavět, nechat volné prostranství, parková úprava.

Pro nové výstavby požadovat vyšší zeleň zahradách, případně vyšší zeleň požadovat v uličním prostoru či vyčleněných veřejných plochách.

Po dobu nejméně 20 nepovolit přestavbu náměstí F.X. Svobody!

Prostory před zámkem nezastavět, nechat volné prostranství, parková úprava, částečně zelené, parkování, oddechový prostor s lavičkami, altánem apod.

Dát prostor zeleni před dlážděním a podobně zpevněnými plochami.

Maximální ochrana stávající zeleně v obci a krajině.

Pro jednotlivé lokality s obytnými domy (např. Staré sídliště pod Skalkou) stanovit regulativy pro pravidla výsadby dřevin, aby v pozdějších letech tyto dřeviny nezhoršovaly hygienické a i bezpečnostní limity bydlení.

Krajina

Zachovat zelený pás v současné rozloze mezi Stříbrnou Lhotou a výstavbou okolo bývalého statku nad Prostředním rybníkem, části pozemků, které nebyly změnou IV/2005 změněny na stavební pozemky (p.č. 57/7, 57/8, 57/9,57/10, 57/12, 57/14, 72/6, 72/7, 72/8, 410/2, 412/4, + lokalita 30c/IV/2005

Propojit zelený pás pod Stříbrnou Lhotou s lesním komplexem Brd.

Zachovat současné biokoridory a biocentra, ale upřesnit možnost jejich využívání zemědělstvím, myslivostí a další k přírodě šetrné činnosti.

Rozšířit v katastru obcí další plochy na nezastavitelné plochy.

Protihlukové a protivětrné stěny Rymáně mezi Kovohutěmi a obcí.

Větrolam mezi Stř. Lhotou a Kytínem.

Vyjmout pozemek č. 1035/4 u Zámeckého rybníka z obytné plochy, zařadit do zájmu ochrany přírody.

Vyznačit vycházkové okruhy (nejen k zámku). Např. za rybníky, na Stř. Lhotu, kolem nádraží, Kamenné, Zahořany, zahrnout i křížky, kapličky v okolí.

Pozemky okolo obce nechat pro vybudování lesoparku s různými stezkami, cyklotrasami méně náročné.

Ponechat maximum volných ploch pro potřeby příštích generací.

Architektura

Nepovolit stavět bytové domy (typu u hřbitova) - mohutné, hmotné, vysoké, nezapadají do rámce stávající výstavby. Zastiňují horizont i při pohledu ze Skalky.

Nerozšiřovat současné zastavěné území, bytů je dost. Povolit jen drobnější stavby, které zapadnou a nenaruší současnou výstavbu.

Zdroje pitné vody a ČOV

Zlepšit a zkvalitnit zásobování vodou, limitující faktor kvality bydlení.

Chránit zásoby a kvalitu zdrojů podzemních vod.

Rozšířit kapacitu čistírnu odpadních vod.

Doprava

Vyřešit dopravní obslužnost lokality u statku ve Stříbrné Lhotě, aby nebyla celá vedena přes Stříbrnou Lhotu okolo Křížku.

Protihlukové zábrany od Strakonické rozšířit od jejího výstupu ze zářezu proti Kovohutím až nad lokalitu Šibenice.

Řešit plochu pro chodník od nádraží ke hřbitovu, mezi Stříbrnou Lhotou a Starým sídlištěm, Madlenkami a náměstím, Stř. Lhotou a bývalým statkem.

Místní hromadná doprava, která bude dopravně obsluhovat nové obytné lokality (Madlenka, Stříbrná Lhota, Nad nádražím, Pod Skalkou, …) v návaznosti na školní docházku a školky.

Zdravotnictví

Rezervovat plochy pro rozvoj zdravotnických služeb, včetně lékáren, rehabilitací.

Kulturní zázemí

Vyčlenit dostatečné prostory pro spolkovou činnost, základní školy umění a další kroužky dělí a mládeže.

Schází kvalitní kulturní dům pro koncerty, dětská představení, zájmové kroužky apod.

Školky, školy, družiny, aktivity

Rezervovat plochy pro školu, školky.

Zvětšit kapacitu školy přístavbou, či jinou budovou.

Děti, mládež, senioři - volný čas

Nerušit plochy pro aktivity dětí, mládeže i seniorů, které jsou již v platném ÚPD

Prostor Pivovárky pro rekreační sportovní aktivity všech generací, vybavení plochy jednoduché.

Areál u Zadního rybníku využít i pro bojové a adrealinové aktivity mládeže i dospělých.

Rezervovat prostory pro občanskou vybavenost ve Stříbrné Lhotě - celý pozemek č.35/3 k.ú. Stř. Lhota celý pro sportovní aktivity, veřejný park, zázemí pro malé děti apod.

Rezervace ploch pro zahrádky v lokalitách na pozemcích za garážemi u Starého sídliště mezi Řevnickou a "Uhrem" ( 1299/2, 1958/4, 1958/3, 1939/4, 1939/5, 1960/1, 1960/2, 1960/5, ) 1963/2, 1963/5, 1943, k.ú. Mníšek pod Brdy) s tím, že část zahrádek může být okrasných jako součást veřejné zeleně. U Kytínské ul. p.č. 1015/1, 1015/10, 1015/12 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Vyčlenit okrasné zahrádky ve Stříbrné Lhotě v ploše 30/c IV/2005.

Zachovat a vytvořit volně přístupná hřiště pro míčové hry v Mníšku.

Louku Pivovárku využít pro měkkou rekreaci a sportovní aktivity všech generací. Vybavení jednoduché finančně nenáročné, respektovat a chránit přírodní hodnoty louky.

Schází plavecký bazén.

Průmyslová výroba

Využít schválené plochy průmyslových zón dle platného ÚPD.

Prostory pro podnikání a služby směřovat ke Strakonické.

Plochy pro průmysl a hlučný provoz lokalizovat mimo intravilán obce.

Nezastavovat prodejním skladem apod., na volných plochách okolo Strakonické.

Plochy pro průmysl a hlučný provoz lokalizovat mimo intravilán obce.

Nezastavovat prodejním skladem apod., na volných plochách okolo Strakonické.

Pracovní příležitosti a zemědělství

Podpora plochou a zázemím pro drobné živnostníky.

Schází kvalitní tržiště.

Zemědělství maximálně zachovat - udržuje "tvář civilizované krajiny".

Statek ve Stříbrné Lhotě ponechat jako zemědělský objekt, ne objekt vhodný pro služby v ubytování, kanceláře apod.

Podporovat zemědělství - tradiční pracovní příležitosti.

Zadní rybník a přilehlý areál

Rybník upravit pro koupání.

Zadní rybník zajistit proti vtoku nečistot, úprava pro rekreaci a oddech.

Vytvořit areál pro rekreaci, hřiště.

Prostor pro cvičiště a soutěže hasičů.

Prostor pro bojové hry.

Kynologické cvičiště.


Golfové hřiště v Mníšku

Rozhodně ne.

Zpracoval HBZČ Kandík 31.10.2011

Re: Nový územní plán

PříspěvekNapsal: úte 04. čer 2013 23:32:33
od Mošna
Vážený pane Jeřábku,
jsem rád, že jsou tu lidé jako Vy, kteří se o Mníšek a dění v něm zajímají. A bylo by dobře, kdyby takových lidí bylo co nejvíce.
Ale že si Vás vážím neznamená, že s Vámi musím souhlasit. Původní záměr zveřejnění návrhu nového územního plánu byl již na leden letošního roku. Došlo ke zdržení. Dobrá. Není to jednoduchá věc a může se to stát. Ale bude se to pořád odkládat? Teď budou prázdniny, to se nehodí. Pak bude sklizeň, a pak už na krku pomalu Vánoce, pak už zase pomalu další volby a tak pořád. Já si naopak myslím, že zrovna prázdniny by mohl být čas na to zamyslet se nad vývojem Mníšku. A proč by do vývoje nemohli mluvit i chataři, pro která je léto na tuto věc ideální? Vždyť z mnohých se postupem času stali stálí obyvatelé Mníšku a z mnohých se ještě mohou stát, když se jim pro to připraví podmínky. Dalším důvodem pro včasnou diskuzi je to, že připomínkovat již vyhotovený návrh územního plánu je trochu pozdě. Lepší je připomínkovat nejdříve samotné zadání, aby nemuselo později docházet k zásadním změnám, které vyhotovení územního plánu samozřejmě prodražují. A zveřejnění toho zadání mi stále chybí, pokud je tedy hotovo.
Uvedené stránky o územním plánu jsem neznal a bohužel ani nevím, že probíhalo nějaké sbírání podnětů. Pokud si je ale pročtu, je z nich patrné, že vyjadřují lokální zájmy a názory těch několika desítek jedinců, kteří se zapojili. Nebo z nich více vyčnívají. Typické - někdo holt nemá rád golfisty. Jiný zas evidentně fandí paintballu (bylo by zajímavé vědět, jestli je to ten samý). Další zas nemá rád psy (ta zmínka o vstupu parazitů do potravinového řetězce na zemědělských plochách mně docela pobavila - ještě bychom mohli přesadit zajíce do králikáren a srnky uvázat v lese ke stromům, koneckonců mají více parazitů, než psi). Požadavek na dvacetiletý zákaz přestavby náměstí je sice možná rozumný, ale udělat to nejde - to by mohl někdo tomu člověku vysvětlit. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Bohužel se i ty některé rozumné názory v těch dalších bizarnostech ztrácí. Ale aspoň něco.
Mám přístup a sleduji vývoj v územní plánování na obcích, městečkách, v městech již od prvních územních plánů vzniklých po roce 1990. Musím říct, že je neuvěřitelné, jak obrovské rozdíly v úrovni těchto plánů jsou. A přitom zhotovitelem je klidně stejná projekční kancelář - jaké zadání mají, tak to udělají. A pak se člověk nestačí divit, co si zastupitelé dokážou vymyslet. A zvlášť u "veřejně prospěšných staveb". Jen pro příklad - zimní stadión přes soukromé zahrady, přičemž kvůli šatnám by se musela zbourat fara v městečku s tisíci obyvateli, letiště na zámecké zahradě v pětitisícovém městě, plavecký stadión v obci se čtyřmisty obyvateli a podobně. Bohužel právě v menších obcích a městečkách se více projevují osobní zájmy a nevraživosti mezi lidmi a nebo opojení mocí, kdy někdo může svým rozhodnutím někomu něco nařídit, zakázat, překazit. A na druhou stranu někde to jde a obec se v rukou rozumných lidí rozvíjí ke spokojenosti většiny.
Konkrétně Mníšek patří k slebším místům - vyberu několik příkladů. Já uznávám, že zde byly horší vstupní podmínky právě v chatových oblastech, ale i tak je situace třeba kolem stávajících komunikací příšerná. Úzké silničky bez chodníků, slepé ulice, chybějící objízdné trasy. A to se týká i cest pro pěší. Třeba cesta z Mníšku do Stříbrné Lhoty. Dříve se nechalo projít aspoň na dvou místech k rybníkům, dnes už celou cestu ani jedna odbočka, a tím nemyslím asfaltku, ale i pouhou pěšinku. O chodníku nemluvě. Silnička kolem rybníků je také děsivá a nebezpečná. Propojení z města na Lhotu zadem kolem statku - neskutečné. A tak by se mohlo pokračovat. Další oblasti vzbuzují pochybnosti o něčích osobních zájmech - prostor nad zámeckým rybníkem (k severu) - evidentně někdo stavět mohl a někdo zase nemůže. Divné. Lesopark uvnitř chat a rodinných domků se zahradami jsem taky ještě nikde neviděl, kór když do normálního lesa je to z něj maximálně pětset metrů a to po cestě a ne vzdušnou čarou. Nevím, mně to spíš přijde, že někdo chtěl majiteli sadu zabránit v zisku z parcelace stávajícího sadu. Naproti tomu jinde parcelovat jde a ve velkém, přestože evidentně zas takový zájem o parcely není, když vidím ty kiosky už několik let zarostlé ve křovinách v oblasti pod Skalkou.
Tak to je ale stávající plán a právě plán nový by měl tyto záležitosti s rozumem řešit. A proto je potřeba o něm hovořit. A hovořit už o zadání a ne až připomínkovat plán hotový i když jen v návrhu. Mluvit s lidma, kteří vlastní pozemky a územní plán je nějak může omezit. Nedělat rozhodnutí za ně (nepovolit změnu využití statku ve Stříbrné Lhotě na ubytování - probůh kde to jsme? stále v komunismu? že budem lidem tímto způsobem nařizovat, co mají se svou nemovitostí dělat....). Vyřešit komunikace v dostatečné šíři - rychlost se dá snižovat i jinak a kam chcete v zimě odklízet sníh například, když nezbude protor podél? Plánovat to, co je reálné a na co město bude mít aspoň teoreticky. Nerozšiřovat zástavbu volně do krajiny, ale využít prázdných ploch uvnitř - políčko 50 krát 50 metrů uvnitř zástavby ekologii nepomůže, maximálně tam přijdou "ekologičtí" divočáci. Veřejné plochy udělat tam, kde jsou potřeba ( u náměstí, u bytových domů), a ne v zahradách. A v přiměřeném rozsahu velikosti města - údržba také něco stojí. Prostě přemýšlet a oprostit se od osobních zájmů. A prosím zveřejnit podklady a mluvit a mluvit.
Mošna