Obchodní centrum - vedle Penny

Vše co se vám k provozu fóra líbí nebo nelíbí. Věcné připomínky, připomínky adminovi.

Obchodní centrum - vedle Penny

Příspěvekod PavelJeřábek » sob 01. bře 2014 11:12:06

Stavební úřad v Mníšku pod Brdy vydal rozhodnutí pro stavbu obchodního centra na pozemku vedle Penny. Proti tomuto rozhodnutí jsem ve spolupráci s odbornou veřejností prostřednictvím našeho občanského sdružení, podal odvolání. Odvolání je dlouhé, 12 stránek. Ale protože se ke mne doneslo, že kvůli "žabičkám" se centrum nebude stavět, tak veřejnosti posílám touto cestou trochu víc informací.

"Žabičky" nejsou problém. Tam je jenom potřeba úřední souhlas, aby před stavbou na jaře byl několikrát udělán průzkum, zda se tam obojživelníci množí a nebo jen žijí, a zda tam nerostou zvláště chráněné rostliny. A v případě potřeby je přenést na vhodné místo, či na sousedním pozemku vytvořit nový prostor.

Problémy jsou ale především ve výkonu veřejné správy. Stavební úřad vydal souhlas, aby atmosférické srážky (déšť sníh) z plochy OC (plocha fotbalového hřiště - cca 0,5 ha) byly svedeny přímo do potoka. Přesto, že zákon o vodách ukládá retenci či vsakování na pozemku stavebníka (každý kdo staví rodinný dům ví, že SÚ vsakování ukládá). SÚ se odvolává na stanovisko Povodí Vltavy. Ale to nic nemění na tom, že SÚ má zřejmě dvojí přístup k nakládáním se srážkovými vodami.

Za další úřady státní správy zatrubněný potok pod Penny prohlásily za "dešťovou výpust" a celý mokřad vedle Penny dle nich není součástí nivy Bojovského potoka. Z toho potom výplývá mnoho dalších detailů. Jako, že když se pozemek zaveze, tak nedojde ke změně vodního režimu na pozemku, nedojde k poškození zájmů ochrany přírody a krajiny atd. (je to zjednodušeně napsáno).

Další problém je v tom, že nikdo z odpovědných úřadů, které se k projektu vyslovovaly si nevšiml, že v pozemkové knize je zde řada pozemků vedena jako zemědělský půdní fond (louka, mokřad apod.,) přestože na těchto pozemcích je již například příjezdová komunikace pro zásobování Penny. Dle mne je to opět drobnost, která se nechá do stavebního povolení vyřešit, ale hovoří to o tom, jak pečlivě naše úřady pracují.

V odvolání jsme dávali návrh, aby proběhlo opravné územní řízení (AUTOREMEDURA dle zákona číslo 500/2004 Sb.). K tomu nedošlo, státní úřady údajně trvají na svých stanoviscích a proto bude muset proběhnout celý proces s odvoláním. Je to smutné, na jednání o možné nápravě byli zástupci projekční kanceláře, naše organizace, stavební úřad a inspekce životního prostředí. Další dotčené orgány státní správy to jednání považovaly zřejmě za zbytečné. Ale pokud se nepovede zajistit, aby odvolání proběhlo v co nejkratší lhůtě, projekt může stát i mnoho měsíců.

Je také možné naše odvolání stáhnout. Ale to nám právníci a další odborníci nedoporučují, protože není právně možné do již vydanému územnímu rozhodnutí vstupovat a doplnit ho třeba o vzájemně odsouhlasená opatření. Myslím, že projekční kancelář a investor dobrou vůli mají, ale přesto, v našem státě se hraje "na razítko" ne na "slovo".

Za další, jsou podána odvolání dvě. I když naše stáhneme, druhé stejně poběží.

Ve své podstatě, vhodné retenční opatření na odtoku vody z pozemku je s ohledem na rozsah stavby drobnost. A to ostatní je jen "papírování". Kdyby úřady měly zájem, vše by se při dobré vůli nechalo poměrně rychle napravit.

Zda jejich stanoviska a postupy jsou správná bude řešit Česká inspekce životního prostředí. Protože snad i laikovi je zřejmé, že když se zasype mokřad, k nějakým změnám v přírodě dochází. A každý kdo si trochu Mníšek pamatuje, tak si vzpomene, že touto částí tekl potok. Že se zatrubnil, svedl do něj přepad z kanalizace je výsledkem rozvoje obce, ne přírodních poměrů.

Zdržení odvoláním dochází ke škodě jak projektové kanceláři a investorovi. Ale i části občanů v našem regionu, kteří by služby obchodního centra chtěli využívat (řeznictví, levné oděvy apod.). Je sice pravda, že osobně na tomto pozemku raději "vrbičky". Ale místo je určeno pro služby, tak alespoň ať se nechá ochránit to, co je možné smysluplně ošetřit. Domnívám se také, že od nás z Mníšku by bylo silně neodpovědné pustit na své sousedy v Čisovicích a další obce pod námi, vodu z přívalových lijáků bez jakýkoliv opatření na omezení rychlosti odtoku tokové vody ze zpevněné plochy. A proto také je na zamyšlení, proč naše radnice se při povodních bije v prsa (lépe někteří z radnice), co práce a kolik škod povodně způsobily, a na druhou stranu bez zardění "pošlou" na své sousedy vodu z velké zastavěné plochy (půl hektaru) bez jakéhokoliv opatření. Omlouvám se za taková slova, ale mne to připadá k našim sousedům neseriózní, od politiků i pokrytecké.

Vše by nemuselo vzniknout, kdyby radnice alespoň trochu měla zájem o komunikaci. Protože i v letech 2011, 2012, 2013 jako občanské sdružení jsme v souladu s právními předpisy měly podánu žádost, kde se hovoří "... včasné informování o všech zamýšlených zásazích, zahajovaných správních řízení a koncepcí při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody krajiny, ve kterých Městský úřad Mníšek pod Brdy a příslušný stavebný úřad jsou pověřeny výkonem státní správy." A není to poprvé, respektive v Mníšku celkem obvyklé. Rekonstrukce Pivovárky (těsně před zahájením řízení o kácení které stejně bylo zahájeno když jsme dostali na veřejném zasedání slib od starosty, že se ještě nad projektem sejdeme - ale neřekl kdy jestli za týden či několik let - to je pravda).

Odvolání k územnímu rozhodnutí na obchodní centrum na vědomí v plném rozsahu nedávno dostali všichni zastupitelé v plném rozsahu (včetně překlepů). S výjimkou jednoho, který nemá e-mail a jednoho, který již nemá adresu na @mníšek.cz. Aby si každý z nich sám mohl udělat svůj úsudek a ne aby se o odvolání dozvídal zprostředkovaně. Odezva od zastupitelů (s výjimkou dvou) žádná.

V našem odvolání je také tento dostavec:

"V roce 2005 jsme podobné připomínky a podněty dávali k ÚŘ zahájenému ke stavbě obchodního objektu Plus - dnes „PENNY“.
Okolo roku 2008 jsme vznášeli dotaz k MěÚ Mníšek pod Brdy, zda zavážení nivy v oblasti, kde dnes stojí zahradnictví je povolené.
Domníváme se proto, že naše postoje k ochraně tohoto území jsou na MěÚ Mníšek pod Brdy celkem známé a v současné době můžeme jen projevit lítost nad zmařeným časem zpracovatele projektu a investora, včetně pracovníků veřejné správy, který naším odvoláním vznikne. Kdybychom byli k projektu přizváni včas, abychom mohli před zahájením územního řízení vznést naše připomínky a návrhy na možná řešení (například retenčním opatřením apod.) dnes by proces povolení stavby mohl probíhat v zcela jiném režimu."


Není cílem stavbu zastavit, ale z hlediska péče o krajinu a prostředí ošetřit to co je možné a ekonomicky přijatelné. V Mníšku je dost lidí, kteří se na nové obchody těší, stejně jako dost lidí, kteří říkají, že v Mníšku je praktick vše, že v Edenu jsou prázdné plochy, tak proč zastavovat další pozemky. To je věcí diskuse při územním plánování, veřejných zasedání apod. a ne konkrétního územního řízení.


Pavel Jeřábek
PavelJeřábek
 
Příspěvky: 63
Registrován: ned 03. bře 2013 11:28:24

Re: Obchodní centrum - vedle Penny

Příspěvekod PavelJeřábek » ned 13. črc 2014 22:00:28

Doplním předchozí příspěvek.
Krajský úřad Středočeského kraje prakticky uznal většinu našich námitek proti územnímu rozhodnutí k obchodnímu centru v lokalitě vedle Penny (ve "vrbičkách") a vše vrátil k novému projednání. V Rozhodnutí KÚSK je konstatována řada pochybení odpovědných úřadů, nedostatečná dokumentace apod.
Rozhodnutí má přes 13 stran, proto ho zde nebudu opisovat.
To podstatné je, že se stavba OC zdrží, možná o mnoho měsíců.
Dle mne je to škoda. A hlavně vše bylo zbytečné, kdybychom mohli dát přípomínky a podněty ke stavbě již při přípravě projektu. Jak je to psáno v minulém příspěvku - být informováni již o záměru. A ne, když je zahájeno územní řízení.
Rozhodnutí by mělo být ještě vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, případně v archivu KÚSK.
Pavel Jeřábek
PavelJeřábek
 
Příspěvky: 63
Registrován: ned 03. bře 2013 11:28:24


Zpět na Náměty a připomínky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron