Nový územní plán

Toto fórum slouží ke sdělení názoru na tvorbu nového územního plánu a k diskusi na toto téma.

Re: Nový územní plán

Příspěvekod digrin » pát 18. dub 2014 10:55:27

TerezaHerdová píše:Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude veřejné projednávání nového územního plánu. Ráda bych se také seznámila s výsledky dotazníkového šetření "Mníšek pod Brdy po roce 2014. Jak ho vnímáte?". To proběhlo na jaře 2013, výsledky na webu města zatím zveřejněny nebyly.

Díky, pěkný den, Tereza Herdová


Dobrý den,

před veřejným projednáváním "ze zákona" bychom ještě uspořádali veřejnou besedu k návrhu územního plánu. Termín této diskuse je stanoven na 20 května 2014. Bližší informace kde a čas bude v dubnovém zpravodaji. Na webu pak tento návrh bude zveřejněn spolu s podklady, jako je i dotazník po jeho schválení v komisi pro ÚP a Radě města (očekávám na konci dubna).

Pěkný den, P. Digrin
digrin
 
Příspěvky: 4
Registrován: úte 12. úno 2013 11:54:35

Re: Nový územní plán

Příspěvekod petrgottwald » stř 04. čer 2014 8:01:50

Dobrý den, po prostudování předloženého Návrhu ÚP, ve kterém není řešena (zařazena) změna využití pozemku p.č.564/1 v k.ú.Rymaně, tak jak bylo přislíbeno vedením města a následně rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva města č. 2.d.e ze dne 9.8.2007, Vás chci opět požádat o doplnění tohoto návrhu, které může umožnit doplněním pruhu pozemků ke stávající zástavbě umístění nové komunikace mezi částí Rymaně a Čísovickou, což by jistě přispělo k výraznému vylepšení dostupnosti v lokalitě. Ještě jednou žádám zpracovatele a vedení města o doplnění uvedeného návrhu.
Děkuji
Petr Gottwald
petrgottwald
 
Příspěvky: 1
Registrován: ned 01. čer 2014 18:34:30

Re: Nový územní plán

Příspěvekod JiříCoufal » čtv 05. čer 2014 9:59:31

 

Věc: Námitky a připomínky vlastníka k návrhu nového územního plánu města Mníšek pod Brdy

 

Na základě kupní smlouvy ze dne 3.8.2010 , k níž byl vklad vlastnického práva povolen rozhodnutímV-6601/2010-210 jsem se stal výlučným vlastníkem pozemku č. parc. 108/1/2 , druh pozemku zahrada o výměře 1653 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy tak, jak zapsáno v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ na LV č. 1999 pro k.ú. a obec Mníšek pod Brdy.

Jako dotčený vlastník tímto na základě oznámení o návrhu nového územního plánu města Mníšek pod Brdy tímto podávám v souladu s § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), následující námitku.

Usnesením č. 29-049/2012 ze dne 12. 12. 2012 rada města Mníšek pod Brdy odsouhlasila stavbu rodinného domu na pozemku č. parc. 1081/2 v k. ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že bude dodržen uliční prostor 6,5m  a rovněž tak odsouhlasila napojení na kanalizační řad, vodovodní řad a účelovou komunikaci za podmínky uzavření plánovací smlouvy dle zásad pro uzavírání plánovacích smluv č.4/2012 s městem Mníšek pod Brdy. Plánovací smlouva s městem Mníšek pod Brdy byla uzavřena dne 9. 1. 2013.

Návrhem nového územního plánu je parcela č. parc. 1081/2 , která je v mém výlučném vlastnictví navržena téměř z 50% její výměry k využití jako veřejná zeleň.

Návrh nového územního plánu v této části nerespektuje moje vlastnické právo k parcele č. parc. 1081/2  v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy, které zcela nedůvodně omezuje vymezením účelu, k jakému má být podstatná část mého pozemku využita a je v absolutním rozporu i s platně uzavřenou Plánovací smlouvou uzavřenou s městem dne 9. 1. 2013 a vyjádřením města k plánovací dokumentaci.

Vzhledem k výše uvedenému žádám o vyjmutí zmíněného pozemku č. parc. 1081/2 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy z návrhu nového územního plánu.

V Praze, dne 4. června 2014


Jiří Coufal

Novobohdalecká 1480/14

Praha 4, Michle

 

 
JiříCoufal
 
Příspěvky: 3
Registrován: čtv 05. čer 2014 6:56:46

Re: Nový územní plán

Příspěvekod JiříCoufal » čtv 05. čer 2014 10:06:49

 
Věc: Námitky a připomínky vlastníka k návrhu nového územního plánu města Mníšek pod Brdy

Na základě kupní smlouvy ze dne 3.8.2010 , k níž byl vklad vlastnického práva povolen rozhodnutímV-6601/2010-210 jsem se stal výlučným vlastníkem pozemku č. parc. 108/1/2 , druh pozemku zahrada o výměře 1653 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy tak, jak zapsáno v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ na LV č. 1999 pro k.ú. a obec Mníšek pod Brdy.

Jako dotčený vlastník tímto na základě oznámení o návrhu nového územního plánu města Mníšek pod Brdy tímto podávám v souladu s § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), následující námitku.

Usnesením č. 29-049/2012 ze dne 12. 12. 2012 rada města Mníšek pod Brdy odsouhlasila stavbu rodinného domu na pozemku č. parc. 1081/2 v k. ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že bude dodržen uliční prostor 6,5m  a rovněž tak odsouhlasila napojení na kanalizační řad, vodovodní řad a účelovou komunikaci za podmínky uzavření plánovací smlouvy dle zásad pro uzavírání plánovacích smluv č.4/2012 s městem Mníšek pod Brdy. Plánovací smlouva s městem Mníšek pod Brdy byla uzavřena dne 9. 1. 2013.

Návrhem nového územního plánu je parcela č. parc. 1081/2 , která je v mém výlučném vlastnictví navržena téměř z 50% její výměry k využití jako veřejná zeleň.

Návrh nového územního plánu v této části nerespektuje moje vlastnické právo k parcele č. parc. 1081/2  v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy, které zcela nedůvodně omezuje vymezením účelu, k jakému má být podstatná část mého pozemku využita a je v absolutním rozporu i s platně uzavřenou Plánovací smlouvou uzavřenou s městem dne 9. 1. 2013 a vyjádřením města k plánovací dokumentaci.

Vzhledem k výše uvedenému žádám o vyjmutí návrhu zmíněného pozemku č. parc. 1081/2 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy z návrhu nového územního plánu na část. ZV.

V Praze, dne 4. června 2014Jiří Coufal

Novobohdalecká 1480/14

Praha 4, Michle

 

 
JiříCoufal
 
Příspěvky: 3
Registrován: čtv 05. čer 2014 6:56:46

Re: Nový územní plán

Příspěvekod tbasista » čtv 05. čer 2014 18:16:40

Věc: Připomínky vlastníka pozemku k návrhu nového územního plánu města Mníšek pod Brdy

V Praze dne 5.6.2014

Dobrý den,

žádám o změnu kategorie pozemků (tj. způsobu možného využití) parc. č. 1562 a parc. č. 1561 v k.ú. Mníšek pod Brdy v nově připravovaném územním plánu, z nynější kategorie RX - rekreace se specifickým využitím na kategorii BI - bydlení, rodinný dům městský a příměstský.

Jsme společně s manželkou výlučnými vlastníky pozemků parc. č. 1562 a parc. č. 1561 v obci Mníšek pod Brdy, k.ú. Mníšek pod Brdy. Předmětné pozemky se nacházejí v ulici Pod Lesem, v lokalitě "Pod Skalkou" (dále jen předmětné pozemky). Na pozemcích označených v KN jako zahrada (1562) a zastavěná plocha a nádvoří (1561) v době koupě stál starší rodinný domek, v KN označený jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Předmětné pozemky jsme zakoupili v roce 2012 přímo za účelem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení. Stavební úřad Mníšek pod Brdy nám dopisem ze dne 7.5.2012 potvrdil, že předmětné pozemky jsou stavební, tedy že na nich lze stavět rodinný dům pro trvalé bydlení. Dle stávajících regulativů město Mníšek pod Brdy podporuje v této lokalitě přeměnu stávajících starších domků a chat na domy určené pro trvalé bydlení. Od té doby podnikáme veškeré kroky umožňující demolici stávajícího domu a možnosti zahájení výstavby nového domu. Rada města Mníšek nám již povolila demolici stávajícího domu a výstavbu nového RD pro trvalé bydlení (usnesením ze dne 27.2.2013). Demoliční výměr jsme získali od Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy dne 27.5.2013. V těchto dnech připravujeme napojení předmětných pozemků na plynovod (Stavební úřad vydal souhlas dne 29.5.2014). A v neposlední řadě připravujeme projekt nového domu. Demolici stávajícího domu a zahájení výstavby nového domu předpokládáme na podzim 2014.

Z návrhu nového územního plánu (prezentace ze dne 20.5.2014) jsem zjistil, že předmětné pozemky jsou zařazeny do kategorie RX - rekreace se specifickým využitím, a to i navzdory tomu, že většina okolních pozemků v lokalitě "Pod Skalkou" je zařazena do kategorie BI - bydlení, rodinný dům městský a příměstský.

Vzhledem ke skutečnostem, že aktivně pracujeme na využití pozemku pro trvalé bydlení (v době začátku platnosti nového územního plánu již bude vydáno stavební povolení a bude zahájena výstavba), že většina okolních pozemků již je zařazena do kategorie BI, žádáme tímto o zařazení předmětných pozemků do kategorie BI - bydlení, rodinný dům městský a příměstský.

Pokud by byly potřeba další informace, neváhejte se prosím na mě obrátit. Předem děkuji za zapracování mých připomínek.

S pozdravem,

Tomáš Basista
Seydlerova 2149/7
158 00 Praha 5 Stodůlky
tbasista
 
Příspěvky: 1
Registrován: čtv 05. čer 2014 9:20:04

Re: Nový územní plán

Příspěvekod Studihrad » pát 06. čer 2014 9:42:14

Vážený pořizovateli a vážený zpracovateli nového územního plánu města Mníšek pod Brdy,

jako rodina bydlící a vlastnící nemovitost (pozemek parc.č. 2730/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy s RD – v Rymáni Kamenné) v naší obci, sledujeme proces vzniku tohoto důležitého dokumentu, účastnili jsme se představení jeho návrhu 20.5. a po uveřejnění na webu města pečlivě prostudovali nejen tu část, která se týká bezprostředního okolí místa, kde bydlíme.
S ohledem na to, že souhlasíme s principy stanovenými pro přípravu ÚP a další rozvoj města stanovený v první části prezentace, nás velmi a to nepříjemně překvapila změna /záměr Z73 na pozemku parc.č. 2730/26 v k.ú. Mníšek pod Brdy, v okrajové části Rymáně Kamenné. Jde o změnu ze stávající funkce Izolační zeleně na nově navrženou funkci OS – tělovýchovná a sportovní zařízení (plocha pro zástavbu). Náš pozemek a RD přímo sousedí s tímto záměrem.
Jelikož prezentace neobsahuje textovou část ani jiné dostatečně detailní informace k záměru Z73, chceme bez dalšího vyjádřit ve stanoveném termínu naši námitku / nesouhlas s tímto konkrétním záměrem, který se bezprostředně týká osobně nás, našeho budoucího života v našem domě a rovněž hodnoty našeho majetku. Především z tohoto osobního hlediska také pramení následující dotazy a námitky, i když si myslíme, že nejsme jediní, na které by realizace tohoto záměru podobně dopadla.
Žádáme především o přesnou specifikaci, co je na této ploše návrhem umožněno (přesný regulativ a popis přípustného využití) a stanovení / zapodmínkování způsobu ochrany sousedících nemovitostí a a celé stabilizované lokality. Pokud z nějakého důvodu je nežádoucí zachování stávající funkce (proč?), považovali bychom za přiměřený návrh počítající s realizací typu pobytové louky nebo parkovou úpravu vhodnou k procházkám. Umožnění jakékoli zástavby (hala, občerstvení či podobně) nebo venkovních sportovišť (pro kolektivní sporty, skatepark či psí cvičiště) považujeme za krajně nevhodné a výrazně ovlivňující stávající zástavbu a poklidný život v bezprostředním sousedství i v širší stabilizované lokalitě.
K naší námitce chceme uvést podrobnější vysvětlení, které nicméně není svým rozsahem vhodné na toto fórum. Zašleme jej tedy přímo na kontakty zpracovatele a pořizovatele jako doplnění, a zde uvedeme pro přehlednost v bodech, čeho se vysvětlení týká tak, aby měli v případě zájmu možnost se vyjádřit i další zainteresovaní spoluobčané:

1) Žádáme o přesnou specifikaci navrhovaného využití /regulace u záměru Z73 a stanovení způsobu ochrany stávajícího způsobu života v přilehlé obytné lokalitě a v sousedících rodinných domech
2) Proč došlo k tak radikální změně funkce oproti stávajícímu ÚP z funkce Izolační zeleň na funkci novou, která je naopak přímým zdrojem rušivých vlivů? Proč je zachování stávající funkce Izolační zeleň nežádoucí?
3) Stávající ÚP navíc výslovně nedoporučuje další expanzi výstavby tímto směrem (položka 116), proč došlo k revokaci tohoto doporučení?
4) Navržené umístění funkce není v souladu s principy stanovenými zadáním UP a požadavky z dotazníkového šetření – proč zde došlo k odchylce?
5) Opravdu existuje cílová skupina pro zde navrženou plochu OS? Několik existujících nebo vhodněji navržených ploch pro sport je v docházkové vzdálenosti cca 10 minut, není hustota těchto ploch předimenzovaná?
6) Byl zhodnocen na místě reálný stav infrastruktury? Dopravní i další naprosto nedostatečná a často bez možnosti zlepšení, včetně chybějícího přímého napojení na hromadnou dopravu.
7) Jak je zamýšleno řešení odpadů a odvodnění případných zpevněných ploch? Geograficky bude do vodoteče lokálního biokoridoru.
8) Zamezení vzájemného vlivu s existujícími přírodními podmínkami - lokální biokoridor s vodotečí, koridor pohybu vysoké zvěře, návětrná strana, poddolované území?
9) Přineslo by výrazné zhoršení kvality života v sousedství navržené Z73: pro sousedíci rodinné domy i v přilehlé lokalitě. Toto je pro návrh ÚP irelevantní?
10) Dopad na tržní hodnotu nemovitostí v sousedství na úkor zhodnocení pozemku pod Z73 bez výrazného veřejného zájmu.
11) Z hlediska polohy našeho pozemku a domu: rušivé aktivity přilehnou z jihu a západu, kam je náš dům otevřen a orientován, rušení nejvýraznější o víkendech a večerních hodinách, ztráta intimity, rovněž z východu a severu příjezd k pozemku Z73 a tedy výrazný nárůst dopravy a parkování - znamená pro nás prakticky znemožnění pokračování v dosavadním způsobu života a staví nás před existenční otázky včetně těch finančních.
12) Riziko znehodnocení pitné studny na našem pozemku.


I my jsme obyvatelé Mníšku pod Brdy, respektujeme stanovená pravidla a práva ostatních obyvatel, a chceme zde spokojeně bydlet i nadále. Starší nemovitost jsme zde před několika lety kupovali po zvážení všech pro i proti, zvážení její hodnoty tržní i pro nás osobně a to i na základě prostudování stávajícího ÚP (stabilizovaná ukončená výstavba, s navrženou ochranou izolační zeleně). Takováto radikální (byť lokální) změna jako je Z73 by pro nás znamenala skutečně existenční rozhodování, což si nepřejeme.
Předem proto děkujeme za důkladné zvážení naší připomínky a za vyjádření. K doplňující diskusi jsme samozřejmě k dispozici.

S pozdravem,
Studihradovi, Kamenné 919

V Mníšku pod Brdy, 6.6.2014
Studihrad
 
Příspěvky: 1
Registrován: stř 21. kvě 2014 20:45:27

Re: Nový územní plán

Příspěvekod JiříCoufal » pát 06. čer 2014 19:47:09

Připomínka k návrhu územního plánu města Mníšek pod Brdy

V prvé řadě bychom chtěli ocenit přístup města, které představilo předběžný návrh územního plánu ještě před jeho povinným veřejným projednáváním.

Obracíme se touto připomínkou jako majitelé pozemků dotčených navrženými změnami v předloženém návrhu nového územního plánu a chceme tímto upozornit na nedopatření (chybu) v návrhu územního plánu a uplatnit zásadní připomínku týkající se návrhu na úpravu využití území v místě mezi ulicí Za Rybníky a ulicí Káji Maříka – konkrétně na parcele č. 1080/1 , 1080/2, 1081/2, 1079/1, 1079/2, 1078/1 a 1078/2 kú. Mníšek pod Brdy (v návrhu nového územního plánu jako část lokality P05).

Návrh nového územního plánu nerespektuje vymezení příslušného území ve stávajícím platném územním plánu. V návrhu nového územního plánu je tato plocha (P05) „navržena“ pro bydlení v rodinných domech (ozn. BI)  s tím, že je zde nově navržen pás „veřejné zeleně“ (ozn. ZV).  Chtěli bychom důrazně upozornit, že část této lokality je jako plocha trvalého bydlení v rodinných domech vymezena již ve stávajícím platném územním plánu (na základě změny č. IV. UPM pod označením 19/IV/2005). Stavební pozemky byli stávajícími majiteli (stavebníky) nakoupeny za tržní cenu stavebních pozemků. Tomuto vymezení území odpovídají i stávající kroky v jeho využití, které spočívají v přípravě výstavby rodinných domů na výše uvedených parcelách. Výstavba rodinných domů na těchto parcelách již byla schválena vyjádřením rady města Mníšek pod Brdy č.j. OSMI 402/12-221/2012-Jun ze dne 28.2.2012  a byly v tomto směru podniknuty další odpovídající kroky k vydání souhlasu s umístěním stavby. Příprava výstavby RD na těchto pozemcích je před dokončením projektů a podáním k územnímu a stavebnímu řízení. Napojení pozemků na stávající komunikace a inženýrské sítě je již vyřešeno a schváleno MěÚ podle návrhu Studia Anarchitekt s.r.o. zpracované MgA. Jiřím Soukupem v 11/2013. S městem Mníšek pod Brdy byly vzájemně podepsány plánovací smlouvy ohledně připojení na kanalizaci a vodovod. Přípojka elektro je již v rámci tohoto projektu zrealizována pro výše uvedené stavební pozemky 1080/1 a 1080/2 a 1081/2, a to právě na místě, kde je navržen pás veřejné zeleně.

Z výše uvedených důvodů tedy nemůžeme akceptovat návrh nového územního plánu, který opomíjí stávající vymezení území v platném územním plánu. Textová část návrhu neobsahuje žádné důvody ani odůvodnění navržené změny ve využití části pozemků ve vymezení části tohoto území na „veřejnou zeleň“. Žádáme Vás o náležité narovnání v návrhu nového územního plánu tak, aby tento územní plán respektoval majetkové poměry v daném území a stávající zcela legitimní kroky směřující k výstavbě rodinných domů tak, jak byly schváleny radou města Mníšek pod Brdy.

Majitelé dotčených pozemků MuDr. Ivana Bednářová, Jiří Coufal, Mgr. Matěj Mareš, Mgr. Martina Pokorná a Zdenka Kocourová.

V Mníšku pod Brdy dne 6. 6. 2014

ˇ

Připomínka byla zároveň předložena v písemné podobě na podatelnu MÚ s příslušnými přílohami.
JiříCoufal
 
Příspěvky: 3
Registrován: čtv 05. čer 2014 6:56:46

Re: Nový územní plán

Příspěvekod ZoraKasiková » sob 07. čer 2014 21:03:21

Dobrý den,
děkuji za možnost vyjádřit se již k rozpracovanému návrhu ÚP a dovoluji si podat k němu dva náměty na variantní řešení.

1) Tzv. Mníšecký trojúhelník (plocha Z32)
Bydlím na tzv. Starém sídlišti a mám připomínku k navrhovanému řešení rozvoje tzv. Mníšeckého trojúhelníku. Ráda bych Vás požádala o variantní řešení, kdy místo plochy "OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední" bude například "RN - rekreace na plochách přírodního charakteru", "ZO - zeleň ochranná a izolační" či "ZV - veřejná prostranství, veřejná zeleň". Důvodů je několik. První z nich je ten, že lokalita kolem Lhotecké ulice je již nyní zatížena automobilovou dopravou. I když částečně jde o dopravu od Stříbrné Lhoty, tedy situaci, která je řešena v ÚP samostatně, v důsledku rozvoje kolem ulice Řevnické (vzniku nových ploch pro obytnou zástavbu) lze předpokládat, že doprava v lokalitě nebude v budoucnu klidnější. S uvedenou plochou OM lze přitom předpokládat další navýšení dopravy, což by poškodilo současný klidný rezidenční charakter oblasti. Druhým důvodem je to, že stejná plocha OM, která je navržena do zmíněného Trojúhelníku, již ve stejné lokalitě navržena je, a to hned v těsném sousedství, za plochami pro bydlení podél ul. Řevnické. Třetím důvodem je to, že s v důsledku nově navržených komunikací v lokalitě bude třeba kompenzovat negativní důsledky automobilové dopravy (hluk, prašnost atd.), a proto se zde jeví jako ideální plocha zeleně s výsadbou stromů, které omezí jemné prachové částice v ovzduší a budou fungovat jako izolační zeleň (jejíž částečný úbytek lze předpokládat při eventuálním vybudování sjezdu z R4). Plocha zeleně navíc umožní retenci dešťové vody, což je vhodné i v důsledku vzniku ostatních ploch určených k zástavbě, odkud bude potřeba srážkovou vodu odvést, neboť se tam nebude moci vsakovat. Myslím, že podobná plocha podpoří rezidenční charakter území, tedy i vizi ÚP, jíž je stabilizace současné situace.

2) Území stávajících zahrádek pod zámkem a jeho navržená přeměna v park
Na veřejném představení návrhu ÚP byla zmíněna možnost přeměny stávajících zahrádek pod zámkem (u ulice Na Oboře) na park a přesunutí zahrádek do oblasti Rymaně. V návrhu ÚP je daná plocha zahrádek vedena jako veřejná zeleň, což nevylučuje modifikaci současného využití, a proto si dovoluji navrhnout, aby byl do návrhu zapracován koncept, kdy bude ponecháno současné využití území a nedojde k likvidaci zahrádek, ale pouze k úpravě formy jejich využívání. Společné plochy, tedy cesty a nevyužívané zahrádky (například po odchodu dřívějších nájemců), mohou být zpřístupněny veřejnosti. Mohou být upraveny pro veřejné využití - osazeny lavičkami, pískovištěm či prolézačkami pro děti, doplněny piknikovým místem apod. Slouží tedy také jako park, ovšem při zachování komunitního charakteru území a bez likvidace stávajících zahrad. Jedná se o využití po vzoru např. Dánska, Velké Británie či Nizozemí. V těchto zemích zahrádkové osady nabývají na popularitě nejen pro možnost pěstování vlastních plodin a domnívám se, že i obyvatelé Mníšku tento trend ocení. Přeměna území do parkové podoby by byla velmi nákladná a náročná i vzhledem k terénní charakteristice místa. O zahrádky se naopak starají sami nájemci a navíc do rozpočtu města přispívají nájmem. Zahrádkové "kolonie" jsou nezanedbatelným prvkem zeleně, slouží k rozvoji komunitního života. Domnívám se, že takto modifikovaným využitím město ušetří, podpoří sousedské vztahy svých občanů a jejich podíl na společenském životě ve městě. Lidé, kteří zahrádky obstarávají, se mohou na rozvoji území a péči o něj podílet. Prostor může mít stanovenu otevírací dobu (tak jako to mají i některé parky), čímž se podpoří ochrana majetku města i osob, klid v lokalitě a pořádek.

Děkuji za vstřícnost a případné vytvoření variantního řešení a přeji hodně zdaru při práci na územním plánu!
S pozdravem a přáním pěkných dní
Zora Kasiková
ZoraKasiková
 
Příspěvky: 1
Registrován: pát 06. čer 2014 10:15:11

Re: Nový územní plán

Příspěvekod PavelJeřábek » ned 08. čer 2014 0:44:27

Připomínky k územnímu plánu Mníšek pod Brdy – návrh 6/2014


Je dobře, že návrh je předběžně zveřejněn, ale návrh měl být doplněn textovou částí, aby si laik dovedl alespoň v základu představit, co na které lokalitě by mělo být. Například pojem občanská vybavenost může být od malého obchodu až po několikapatrový dům, kde v přízemí budou obchody, v prvním patře kanceláře a v dalších byty. Nicméně, na ÚP se stále pracuje, berme toto zveřejnění jako dobrý počin.

Připomínky k představené variantě ÚP:

Mníšek pod Brdy:

P16, P17 Ne plochám občanské vybavenosti vedle památné lipové aleje. – jedná se o významný krajinný prvek, který spolu s náměstím F.X. Svobody (včetně kostela a zámku), barokního areálu Skalka tvoří s alejí určitý charakter Mníšku. Zastavit volnou plochu v dolní a střední části aleje lze považovat za velmi necitlivý záměr k Mníšku a jeho obyvatelům a návštěvníkům. V daném případě je třeba alej posuzovat ne pouze v rovině ochranného pásma, ale jako významného „živého“, v průběhu staletí proměnlivého prvku, který výrazně dokresluje Mníšek. Je nutné alej posuzovat i s ohledem na fakt, že před několika lety se zástavba polyfunkčních domů povedla zastavit na základě stanoviska ČIŽP.
Využití ve smyslu občanské vybavenosti jedině jako volnou plochu s trávníky, bez staveb, parkovišť.

Lhotecká ulice - nerozšiřovat parkovací plochy ve Starém sídlišti v této ulici na úkor uliční zeleně.

Z31 nový sjezd z R4 ve směru od Prahy (kolektorový sjezd ?) ne!

Mníšek má problémy především s výjezdem z Mníšku, pokud budou v prostoru u Penny kruhové křižovatky, není prakticky žádný důvod stavět nový sjezd. Navíc tento nový sjezd bude vytvářet podmínky a další aktivity k zástavbě prostoru mezi starým sídlištěm a R4.

Ne – komerční zóně vedle garáží na Starém sídlišti. (Z28?) Schází popis co se zde zamýšlí, ale pro drobné služby je prostor v průmyslové zóně, plánován u Čisovské ulice a dosud nebyly využity.

Z 30 - ne vymezení prostoru pro střední školu – ponechat jako zemědělskou půdu či zahrádky bez chatek. Město by nejdřív mělo nechat zpracovat řádnou studii, zda je střední škola v našem regionu skutečně účelná. Jsme v regionu, kde je velmi hustá síť středních škol (především Praha, Dobříš, Příbram) a je proto základní otázkou – jaká střední škola či učiliště by v Mníšku měla být, aby byla kvalitní, ekonomicky udržitelná a plně obsazená studenty – vymezit lze až bude situace pro školu potřebná – v rovině pravidelných period revize ÚP

Z 32 Mníšecký trojúhelník (pole nad Uhrem, vedle Esmarinu):

Využití pro kulturní dům a objektem pro integrovaným záchranným systémem. Na kulturní / společenský dům je to zdánlivě daleko od centra, ale prostor nabízí minimální zatížení centra dopravou při kulturních akcích, volnější architekturu stavby proti lokalitě v předzámčí, větší prostor pro zázemí domu, možnost i objektu pro IZS a zvážit i prostor pro lékaře. Dopravu, parkoviště situovat více k jihu, aby zbytečně neovlivňovala okraj starého sídliště. Mezi kulturním domem a sídlištěm by měla být izolační zeleň

Zamýšlení autobusové nádraží v této zóně při východním okraji je zbytečné, lze řešit i v oblasti Pražské ul. u Penny a to zastávkou pro dálkové autobusy (pokud budou kruhové křižovatky.

P 07, P 08 a další lokality pro rekreaci, zahrádky apod.:
V projektu je vyznačeno několik lokalit pro zahrádky, rodinnou rekreaci. Některé zahrádkářské osady jsou již dlouhodobě, od prvního ÚP navrženy na přeměnu na anglický park. Například v podzámčí P07 a P08.
Zahrádky by ÚP mohl specifikovat na okrasné a užitkové. Okrasné by byly v místech s možnou návštěvností veřejnosti. Byly by navrženy jako veřejný park s tím, že obslužná komunikace v osadě by byla zároveň promenádou a v zahrádkách by nebyla možnost stavby chaty apod., vnitřní okolo cest oplocení nízké, apod.
Užitkové osady by bylo vhodné definovat tak, aby chaty byly ve společném bloku a od nich vějířovitě by se rozbíhaly jednotlivé pěstitelské plochy.

Z 47 sportovní prostor na Kopaninách

Louka Kopaniny je významnou krajinotvornou plochou údolí Bojovského potoka. Veškěré využití této plochy by mělo být podřízeno nezměnit krajinný ráz. Proto by zde neměly být ani malé budovy jako zázemí areálu (v pohledové části louky), stožáry či jiná zařízení pro sportovní aktivity, nesmí se zvyšovat erozní činnosti na pozemku apod.

Z 86 technická infrastruktura u vlečky.

Není popsáno co se zde zamýšlí, zda tedy není jiná alternativa brownfieldů apod., protože plocha volně v krajině.

Z 26 občanskou vybavenost (část pozemku mezi základní školou a bytovými domy.) - specifikovat pro napojení na základní školu

Z 50 nová silnice/ ulice po jižním okraji R4, od STK, která má být pro příjezd do lokality Eden je v návrhu zakreslena necitlivě – zbytečně daleko od R4 – „kouskuje krajinu“. Je třeba zvážit, zde by nebylo vhodné využít starý projekt – nadjezd, který byl plánován v oblasti Šibeničníku a nebo nevyužívat sjezd z R4 u Kaple jako „Mníšek jih“.

PV1 (předzámčí)
Pouze park, malé parkoviště – prostor nezastavovat žádnými objekty. Pro kulturní středisko lze vyčlenit Mníšecký trojúhelník P 32 (pole nad „Uhrem“)

ZV1 Pivovárka

In-line dráha za podmínky, že při stavbě nedojde k poškození vodního režimu v louce a lučního porostu na plochách mimo trasu dráhy a tělesu dráhy nenaruší komunikaci vodního režimu mezi vlastní loukou a vodním tokem (Bojovský/Městský potok). Pivovárka je především suchý poldr, je třeba jeho funkci obnovit, aby snižoval přívalové povodně pod Mníšekem pod Brdy. I proto existuje určité nebezpečí, že těleso in-line dráhy bude díky změnám objemu vody v půdě nivy (v louce) praskat, prohýbat se apod.
Zpevněné plochy pod stánky zřejmě podél průchozí cesty, pouze přírodního charakteru (ne živice, beton apod. ). Stejně tak cesta přes Pivovárku podél potoka přírodního charakteru.

LBK 4-5 a LBC 5 vymezit podle skutečně hodnotných lokalit v této části katastru, respektive louky podél severního (pravého) břehu Sýkorníku vyhlásit jako přírodní památku evropského významu.

Rozhledna na Skalce ne:
– v návrhu není zakreslena, ale byla v zadání. Vhodnější je na okraji Brd - Hřebenů najít přirozené výhledy do krajiny a ty navzájem turisticky propojit

K21 - vodní plocha u silnice Řitka-Čisovice. Vodní plocha je zde nelogická, není zde přirozený přítok povrchovými vodotečemi apod. Je třeba bližší specifikace tohoto záměru.

Stříbrná Lhota

Z04 – pozemek č.35/ 3 k.ú Stříbrná Lhota-
Pozemek ponechat celý pro občanskou vybavenost, neprodávat jeho část pro rodinné bydlení. Proto vyřadit z návrhu plochu pro rodinné bydlení a celý pozemek č. 35/3 k.ú. Stř. Lhota převést do OV.

((R1) - Z04 - Z06 - Z07- Z08).
Ne z okruhování místních ulic v jižní až jihovýchodní části Stříbrné Lhoty (pod Lhoteckou ulicí ((R1 - Z04 - Z06 - Z07- Z08). Jedině za podmínky souhlasu většiny v současné době zde trvale bydlících obyvatel. Propojení dosud slepých, ale dopravně obslužných ulic v celé oblasti zvýší dopravní zatížení průjezdy aut z ulice do ulice. Okruh vedený po jižním okraji navíc otevírá cestu pro pozdější rozšíření Stříbrné Lhoty do polí směrem k jihu.

Cyklotrasa a chodník - Lhotecká ulice podél lesa v katastru Stříbrné Lhoty
Ne rozšíření směrem do lesního porostu. Jedná se o zásah do přírodního parku Brdy- Hřebeny, jehož hranici zde stanoví současná hranice lesa (ověřit). Odkácením stromů na okraji lesa se navíc zničí přirozený okraj lesa a ztratí tak typický krajinotvorný prvek okraje lesního porostu u volné plochy.
Navíc jsou i negativní zkušenosti se vztahy chodců a cyklistů na společném chodníku a cyklotrase.
Návrh několika občanů Stř. Lhoty je zatrubnit jižní okraj Lhotecké a na zatrubnění zhotovit chodník (stačí štětový, venkovského charakteru, ne asfalt či betonová dlažba). Vlastní ulici Lhotecká rozšířit na původní šíři a vyznačit pruh pro cyklisty (pokud je to smysluplné)
Další návrh je štětový chodník vést lesem přibližně v trase současné pěšiny.


Z08 - “Stará silnice“ od křížku k bývalému statku
Nerozšiřovat na 8 m (podmínka v UP zástavby), ponechat ve stávající šíři, chodník přenést do prostoru nad příkop. Rozšíření jen zrychlí v místě dopravu.
Z hlediska krajinného rázu, rozšířením silnice/ulice se ztrácí určité malebné měřítko této oblasti, zničí dubová alej, která zde vznikla přirozeným náletem semen apod.


R1 – bývalý sad na jihozápadní straně Lhoty (pod statkem k Zadňáku)
Ne rekreačním chatám apod., pouze pro rodinnou zástavbu

P01 zahrada mezi statkem a rybníkem ve Lhotě
Ne plocha pro zemědělské provozy, ponechat dle změn č. IV. ÚP - rodinná výstavba
Zemědělská výroba – stavby zde jsou v rozporu § 18 odst. 5,zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon.

Z07-Z08-Z09 ponechat hranice pro bytovou výstavbu dle změny č. IV ÚP Mníšek. Zarovnání hranic bylo při změnách č. IV zdůvodněno, že se tato část Lhoty zarovná s dolní hranicí pozemků u chat a na základě toho byly povoleny tři RD v louce. Vrácením dnes stavebních pozemků na zemědělskou půdu se hranice Lhoty nelogicky prolamuje „dovnitř“ obce.

Z 19 (Les na Kvíkalce) za podmínky návrhu a výstavby OV (plocha pro mateřskou školu apod.?) maximálně chránit stávající lesní porost aby nebyl zbytečně poškozen a odstraněn. Je třeba prověřit, zda tato lokalita není již v přírodním parku Brdy-Hřebeny. Zřejmě by taková skutečnost značně ztížila vyjmutí lokality z lesní půdy na stavební pozemek.

Hranice zastavěné části obce a zahrad v návrhu ÚP nad plochou Z98 pravděpodobně není zakreslena podle skutečného stavu v krajině.Rymáně

Izolační a protivětrnou zeleň po severním okraji zastavěné části obce (směrem ke Kovohutím)

Zástavby zde moc neznám.


Pro všechny katastry obcí sídelního útvaru Mníšek pod Brdy


Vyhodnotit a navrhnout protierozní, protipovodňová opatření v krajině a v zastavěných částech obcí.


7.6.2014
Pavel Jeřábek
PavelJeřábek
 
Příspěvky: 63
Registrován: ned 03. bře 2013 11:28:24

Re: Nový územní plán

Příspěvekod Zdenek » ned 08. čer 2014 20:16:15

Vážený pane Zápale,
prosím o prověření mé žádosti na změnu statutu pozemnku č. 599 a 600 z rekreačního pozemku na pozemek pro trvalé bydlení.
Žádost jsem podal dne 30.5.2010, č.jednací 5807/10, spis 735/2005-HR. Moje žádost není zapracování do nového územních plánu a ani jsem do dnešního dne neobdržel žádné zdůvodnění zamítnutí mé žádosti.
Děkuji předem za informaci.
Zdeněk Svatoň
Zdenek
 
Příspěvky: 1
Registrován: stř 04. čer 2014 11:23:15

PředchozíDalší

Zpět na Nový územní plán města - výstavba

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron